Hlavním předmětem činnosti firmy PROKO, spol. s r.o.

je projektová činnost ve stavebnictví a inženýrská investorská činnost. Společnost dále zajišťuje poradenskou a konzultační činnost v oblasti zpracování časových a finančních plánů, organizace pracovních procesů a další činnosti z hlediska plánování.

Svým zákazníkům nabízí komplexní služby od zpracování investičního záměru, potřebných odborných studií, jednotlivých stupňů projektové dokumentace a zajištění legislativního rámce stavby formou inženýrské a investorské činnosti až po vlastní realizaci stavby "na klíč".

Společnost navazuje na působení firmy Alfaprojekt Zlín, spol. s r.o., jejíž činnost byla po dohodě společníků ukončena. Firma působí na celém území celé Moravy i v Čechách. Přestože je projekční a inženýrská činnost zaměřena především na zákazníky z České republiky, má společnost značné zkušenosti se zpracováním projektů pro zahraniční partnery, případně pro české exportéry.

PROKO, spol. s r. o. se převážně orientuje na projekty inženýrských sítí. Současně však zpracovává projektové dokumentace pro občanskou a průmyslovou výstavbu a pro tyto účely disponuje celým projekčním týmem. Dokumentace staveb je řešena ve všech projektových stupních. Realizační tým tvoří okruh architektů, projektantů, inženýrů a specialistů potřebných profesí vlastních, případně stálých, smluvně zajištěných odborníků, se zkušenostmi a realizacemi. Pro potřebný rozsah a termíny dodávek prací disponuje firma vlastním personálním, technickým a programovým vybavením (software AutoCAD – Autodesk) v kancelářích ve Zlíně a na realizovaných stavbách.

Dobře připravená stavba s projektovým řešením, které splňuje požadavky na vzhled, účelnost a kvalitu ve vhodné relaci k ceně stavby je nezbytným předpokladem úspěšné realizace stavbypříznivých provozních nákladů. Především u náročných a složitých staveb ocení zákazník prová­zanost všech technických, ekonomických, ekologických a organizačních aspektů, které vedou k minimalizaci nákladů a bezproblémové realizaci stavby.

Kvalitní vyřešení záměrů našich zákazníků garantuje tým kvalifikovaných odborníků pod vedením autorizovaných inženýrů, kteří disponují odpovídajícími znalostmi a prověřenými dovednostmi v daných profesních oborech a zkušenostmi ověřenými úspěšným fungováním společnosti po celou dobu jejího trvání.

Pracoviště společnosti jsou vybavena moderní počítačovou technikou pracující v lokální síti společnosti s napojením na globální informační systém. To umožňuje pracovníkům nejen čerpání a předávání digitálních informací, ale i řešení zadaných problémů v reálném čase.

V minulých letech zpracovali naši pracovníci mnoho významných projektů a zabezpečili inženýrskou činnost při přípravě a realizaci řady náročných a složitých staveb pro české i zahraniční investory.

Veškeré činnosti ve firmy jsou prováděny v souladu s platnými zákony a ostatními předpisy formou vázaných i volných živností. Jejich úroveň garantují zodpovědní zástupci i ostatní autorizovaní inženýři v daných oborech.

Naše společnost nabízí komplexní a kvalifikované zpracované řešení zadané zakázky.

K dalším projektům zpracovatelského týmu patří:

Mezi samostatné projekty, na kterých se firma podílí, patří program Pakt stability pro jihový­chodní Evropu. Jedná se o humanitární pomoc obětem války v Kosovu, která je prováděna pod záštitou Ministerstva zahraničí ČR. V rámci tohoto programu firma PROKO, spol. s r.o. zjišťovala ve spolupráci s mezinárodní humanitární organizací Food for the Hungry International (FHI) priority potřeby druhu a množství dodávek stavebního materiálu pro oblast Prizren.

 

reference

© Proko, spol. s r.o. 2008 | Designed by SKILL production | All Rights Reserved | XHTML 1.0 Strict | CSS 2.1 valid